bodysuit Bereau de Tricoti @tricoti.me @indexflat, shoes Salvatore Ferragamo @ferragamo

shirt & skirt Natalya Derbyshire @natalya.derbyshire, On clothesline: shorts Oysho @oysho, bodysuit Bereau de Tricoti @tricoti.me @indexflat

left: shirt & skirt Natalya Derbyshire @natalya.derbyshire, On clothesline: shorts Oysho @oysho, bodysuit Bereau de Tricoti @tricoti.me @indexflat

Right: coat Natalya Derbyshire @natalya.derbyshire

left: jacket Natalya Derbyshire @natalya.derbyshire, bra Wolford @wolford, skirt Marc O’Polo @marcopolo

Right: shirt ODOR @atelierodor @nobagency 

Left: cloak Natalya Derbyshire @natalya.derbyshire

Coat INSHADE @inshadeofficial @indexflat, shoes Salvatore Ferragamo @ferragamo

left: coat Natalya Derbyshire @natalya.derbyshire

right: shirt ODOR @atelierodor @nobagency, tights Wolford @wolford, over-the-knee boots Salvatore Ferragamo @ferragamo 

left: coat & shorts INSHADE @inshadeofficial @indexflat, bra Wolford @wolford, sandals Salvatore Ferragamo @ferragamo 

right: dress Wolford @wolford 

Photographer: Evgeniy Kuznetsov  www.evgeniymim.com    @evgeniymim

Fashion: Galina Ryabchenkova @galochka_r

MUA: Anna Merkusheva @amerkusheva

Hair: Darya Sevostyanova @sevanova

Model: Uliana @ulyana_shlyapnikova @genom.models