Photographer Anastasia Gladkikh @anastasia_gladkikh_

Model Valeria Korelskaya @valeriyakorelskaya

Stylist Yuna Yusupova @yuna.yusupova

Video Vasiliy Zhitlov @polareyesvideo

Assistants Alexandra Zhitlova @promosashka Ksenia Kartashova @ksenia.kartasheva

Location Mikhailovka homestead