Shot by LEXA KIM @mycamshoot @sevalswen

Model TAYA @ost_taya

Fashion by FREYA @FREYAGLZ