Shot by Lexa Kim @mycamshoot @sevalswen

Model – Ekaterina @katsadovskaya

Fashion by Freya @freyaglz

Clothes – Made in Toyland